★ Free online encyclopedia. Did you know? page 198                                               

ประเทศอุรุกวัยในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

อุรุกวัยแข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของอุรุกวัยเป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งในจำนวนขอ ...

                                               

ประเทศอุรุกวัยในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

อุรุกวัยแข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของอุรุกวัยเป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่ ...

                                               

ประเทศเอกวาดอร์ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

เอกวาดอร์เพื่อแข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของเอกวาดอร์เป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งใน ...

                                               

ประเทศเอกวาดอร์ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

เอกวาดอร์เพื่อแข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 ชาติ Olympic คณะกรรมการของงานเอกวาดอร์เป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งใ ...

                                               

ประเทศเอกวาดอร์ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020

เอกวาดอร์ได้เข้าร่วม Olympic เล่นฤดูหนาววัยรุ่น 3 ครั้งแล้ว ศ.2020 เมืองของ switzerland. kgm สวิตเซอร์แลนด์ระหว่าง 9-22 เดือนมกราคม ศ.2563 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของเอกวาดอร์ส่งทีมของ athletes ต้องแข่งขันทั้งหมดที่ 1 คนถูกแบ่งแยกไปคน ...

                                               

ประเทศเอธิโอเปียในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

เอธิโอเปียแข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของเอธิโอเปียใครรับใช้ในการส่ง athletes นต้องแข่งในจำนว ...

                                               

ประเทศเอธิโอเปียในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

เอธิโอเปียแข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 ชาติ Olympic คณะกรรมการของงาน,เอธิโอเปียใครรับใช้ในการส่ง athletes นต้องแข่งในจำ ...

                                               

ประเทศเอริเทรียในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

เอริเทรียลงแข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของเอริเทรียเป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งในจำน ...

                                               

ประเทศเอริเทรียในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

เอริเทรียลงแข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 ชาติ Olympic ณะกรรมการเอริเทรียเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งในทั้งหมดของ 9 ...

                                               

ประเทศเอลซัลวาดอร์ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

เอลซัลวาดอร์แข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของเอลซัลวาดอร์นที่รับใช้ในการส่ง athletes นต้องแข่งใ ...

                                               

ประเทศเอลซัลวาดอร์ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

เอลซัลวาดอร์แข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของเอลซัลวาดอร์นที่รับใช้ในการส่ง athletes ...

                                               

ประเทศเอสโตเนียในโอลิมปิกเยาวชน

เอสโทเนียเข้าร่วมหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมส์แรกในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic ฤดูร้อนบทปี 2010 และส่ง athletes นต้องแข่งรอตั้งแต่ตอนนั้นระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของประเทศของเอสโทเนียนเป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะส่ ...

                                               

ประเทศเอสโตเนียในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

เอสโทเนียนต้องแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 ชาติ Olympic ณะกรรมการเอสโทเนียเป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งในจำนวนเงินโดบประมาณของ 8 คนใน 5 ประเภทกีฬารแ ...

                                               

ประเทศเอสโตเนียในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

เอสโทเนียนต้องแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 ชาติ Olympic ณะกรรมการเอสโทเนียเป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งในจำนวนของคนในกีฬารแข่งขัน เอสโทเนี ...

                                               

ประเทศเอสโตเนียในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020

เอสโทเนียได้เข้าร่วม Olympic เล่นฤดูหนาววัยรุ่น 3 ครั้งแล้ว ศ.2020 เมืองของ switzerland. kgm สวิตเซอร์แลนด์ระหว่าง 9-22 เดือนมกราคม ศ.2563 ชาติ Olympic ณะกรรมการเอสโทเนียส่งทีมของ athletes competed เป็นทั้งหมดของคน 25 คนคือส่วนย่อยๆเข้าไปใน 15 ผู ...

                                               

ประเทศเอสวาตีนีในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

ประเทศนคง จัดการเรื่องนี้จะแข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 ชาติ Olympic คณะกรรมการของงานคง ชนนี่คือเจ้าหน้าที่ส่ง athletes ...

                                               

ประเทศแองโกลาในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

แองโกลา name แข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 ชาติ Olympic ณะกรรมการแอนโกล่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งในทั้งหมดของ 21 คนใน ...

                                               

ประเทศแองโกลาในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

แองโกลา name แข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 ชาติ Olympic ณะกรรมการแอนโกล่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งในระยะ 1 ค ...

                                               

ประเทศแอนติกาและบาร์บูดาในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

ประเทศอันทิกัวและบาร์บูดา name แข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic ณะกรรมการของอันทิกัวและบาร์บูดาใครที่เคยเจอกันตอนท ...

                                               

ประเทศแอนติกาและบาร์บูดาในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

ประเทศอันทิกัวและบาร์บูดา name แข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 งระดับชาติ Olympic ณะกรรมการของอันทิกัวและบาร์บูดาใครที่เคย ...

                                               

ประเทศแอฟริกาใต้ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

ประเทศแอฟริกาใต้นต้องแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic ณะกรรมการของแอฟริกาใต้ที่รับใช้ในการส่ง athletes นต้องแข่งในจำนวนเงินโดบประมาณของ 62 คน ...

                                               

ประเทศแอฟริกาใต้ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

ประเทศแอฟริกาใต้นต้องแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 งระดับชาติ Olympic ณะกรรมการของแอฟริกาใต้ที่รับใช้ในการส่ง athletes นต้องแข่งในปริมาณ 75 คนใน 20 ...

                                               

ประเทศแอฟริกาใต้ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020

แอฟริกาใต้ได้เข้าร่วม Olympic เล่นฤดูหนาววัยรุ่น 3 ครั้งแล้ว ศ.2020 เมืองของ switzerland. kgm สวิตเซอร์แลนด์ระหว่าง 9-22 เดือนมกราคม ศ.2563 งระดับชาติ Olympic ณะกรรมการของแอฟริกาใต้ส่งทีมของ athletes นต้องแข่งทั้ง 2 คนแยกออกเป็นคน 1 คนแล้ว 1 หญิง ...

                                               

ประเทศแอลจีเรียในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

พอร์ตอนุกรมแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของพอร์ตอนุกรมเป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งในทั้งหมดของ 21 คนในอีก 10 ประ ...

                                               

ประเทศแอลจีเรียในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

พอร์ตอนุกรมแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 ชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของพอร์ตอนุกรมเป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งในทั้งหมดของ 30 คน 11 คนปร ...

                                               

ประเทศแอลเบเนียในยูโรเปียนเกมส์ 2015

                                               

ประเทศแอลเบเนียในโอลิมปิกเยาวชน

อัลเบเนียนเข้าร่วมหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมส์แรกในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic ฤดูร้อนบทปี 2010 และส่ง athletes นต้องแข่งรอตั้งแต่ตอนนั้นระดับชาติ Olympic ณะกรรมการของอัลเบเนียนเป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะส่ง athletes นต้อ ...

                                               

ประเทศแอลเบเนียในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

อัลเบเนีย name แข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic ณะกรรมการของอัลเบเนียใครรับใช้ในการส่ง athletes นต้องแข่งในจำนวนเง ...

                                               

ประเทศแอลเบเนียในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

อัลเบเนีย name แข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 งระดับชาติ Olympic ณะกรรมการของอัลเบเนียใครรับใช้ในการส่ง athletes นต้องแข่ ...

                                               

ประเทศแอลเบเนียในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020

อัลเบเนียได้เข้าร่วม Olympic เล่นฤดูหนาววัยรุ่น 3 ครั้งแล้ว ศ.2020 เมืองของ switzerland. kgm สวิตเซอร์แลนด์ระหว่าง 9-22 เดือนมกราคม ศ.2563 งระดับชาติ Olympic ณะกรรมการของอัลเบเนียส่งทีมของ athletes ต้องแข่งขันทั้งหมดที่ 1 คน,แบ่งออกเป็นผู้ชาย 1 ห ...

                                               

ประเทศโอมานในเอเชียนเกมส์

โอมานเพื่อแข่งขันในการเล่นคนเอเชียเล่นคนแรกที่ 1986 นคนเอเชียเล่นเกมจับที่เกาหลีใต้ name เกาหลีกับคนระดับชาติ Olympic ณะกรรมการของโอมานต้องรับผิดชอบสำหรับการส่ง athletes โอมานเข้าร่วมการแข่งระดับชาติทีมของโอมานได้รับเหรียญตรายจากการแข่งทุก 1 ทอง ...

                                               

ประเทศโอมานในเอเชียนเกมส์ 2014

โอมานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในวันที่ 17 เนื่องจากโดนคนเอเชียเล่นเกม ศ.2014 ซึ่งถูกขังอยู่ที่เมืองของ spain. kgm,เกาหลีใต้ name จาก 19 วันที่ 4 ตุลาคม ศ.2557 Olympic ณะกรรมการของโอมานส่งคนมือปืนต้องกีฬารแข่งขัน โอมานได้ 0 ทอง 0 เงิน,และ 0 ทองแดงป่ว ...

                                               

ประเทศโอมานในเอเชียนเกมส์ 2018

โอมานเพื่อแข่งขันในการเล่นคนเอเชียเล่นเกมที่ 18. ศ.2018 ซึ่งถูกขังอยู่ที่เมืองของจาการ์ตาและเมืองของ indonesia. kgm,อินโดนีเซียระหว่าง 18 เดือนสิงหาคม-2 เดือนกันยา ศ.2561 Olympic ณะกรรมการของโอมานส่ง athletes ต้องแข่งขันอายุ 46 คนต้องแข่งใน 8 กีฬ ...

                                               

ประเทศโอมานในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

โอมาน name นต้องแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 คณะกรรมการของงาน,ชาติ Olympic โอมานคือรับใช้ในการส่ง athletes นต้องแข่งในหมายเลข 2 ใน 2 ประเภทกีฬารแข่งขัน โอมา ...

                                               

ประเทศโอมานในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

โอมาน name นต้องแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 คณะกรรมการของงาน,ชาติ Olympic โอมานคือรับใช้ในการส่ง athletes นต้องแข่งในจำนวนของ 5 คนใน 3 ประเภทกีฬา ...

                                               

ประเทศไอซ์แลนด์ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

ไอซ์แลนต้องแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของไอซ์แลนเป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งในทั้งหมดของ 6 คนอยู่ใน 1 ชนิดมีผล ...

                                               

ประเทศไอซ์แลนด์ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

ไอซ์แลนต้องแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 ชาติ Olympic คณะกรรมการจัดไอซ์แลนเป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งในทั้งหมดของ 9 คนใน 4 ประเภทกีฬารแข่ ...

                                               

ประเทศไอซ์แลนด์ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020

ไอซ์แลนมีร่วม Olympic เล่นฤดูหนาววัยรุ่น 3 ครั้งแล้ว ศ.2020 เมืองของ switzerland. kgm สวิตเซอร์แลนด์ระหว่าง 9-22 เดือนมกราคม ศ.2563 ชาติ Olympic คณะกรรมการจัดไอซ์แลนส่งทีมของ athletes ต้องแข่งขันทุกคน 4 คน,แบ่งออกเป็น 2 คนและผู้หญิงที่ 2 คนเข้าร่ ...

                                               

ประเทศไอร์แลนด์ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

ไอร์แลนด์มันแตกต่างกันยังต้องแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของไอร์แลนด์มันแตกต่างกันยังเป็นใครรับใช้ในการส่ง athletes นต้อ ...

                                               

ประเทศไอร์แลนด์ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

ไอร์แลนด์มันแตกต่างกันยังต้องแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 ชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของไอร์แลนด์มันแตกต่างกันยังเป็นใครรับใช้ในการส่ง athletes ...

                                               

ประเทศไอร์แลนด์ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020

ไอร์แลนด์มันแตกต่างกันยังมีร่วม Olympic เล่นฤดูหนาววัยรุ่น 3 ครั้งแล้ว ศ.2020 เมืองของ switzerland. kgm สวิตเซอร์แลนด์ระหว่าง 9-22 เดือนมกราคม ศ.2563 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของไอร์แลนด์มันแตกต่างกันยังส่งทีมของ athletes นต้องแข่งทั้ง ...

                                               

ประเทศฮอนดูรัสในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

ฮอนดูรัสต้องแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของวันหยุดพักผ่อนเป็นเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งในจำนวนของคน 4 คนใน 3 ประเ ...

                                               

ประเทศฮอนดูรัสในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

ฮอนดูรัสต้องแข่งในวัยรุ่น Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 ชาติ Olympic ณะกรรมการวันหยุดพักผ่อนเจ้าหน้าที่ส่ง athletes นต้องแข่งในจำนวนเงินโดบประมาณ 4 คนใน 4 ประเภท ...

                                               

ประเทศฮังการีในโอลิมปิกเยาวชน

ฮังการีเข้าร่วมหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมส์แรกในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic ฤดูร้อนบทปี 2010 และส่ง athletes นต้องแข่งรอตั้งแต่ตอนนั้นระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของประเทศของฮังการีนเป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะส่ง at ...

                                               

ประเทศฮังการีในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

ฮังการี name แข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic ณะกรรมการของฮังการี name ใครเคยเจอกันตอนที่อยู่ผู้ส่ง athletes นต้อง ...

                                               

ประเทศฮังการีในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

ฮังการี name แข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 ชาติ Olympic ณะกรรมการของฮังการี name ใครเคยเจอกันตอนที่อยู่ผู้ส่ง athletes น ...

                                               

ประเทศฮังการีในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020

ฮังการี name มีร่วม Olympic เล่นฤดูหนาววัยรุ่น 3 ครั้งแล้ว ศ.2020 เมืองของ switzerland. kgm สวิตเซอร์แลนด์ระหว่าง 9-22 เดือนมกราคม ศ.2563 งระดับชาติ Olympic ณะกรรมการของฮังการี name ส่งทีมของ athletes ต้องแข่งขันทั้งหม 23 คนแบ่งออกเป็นคน 10 คนและ ...

                                               

ประเทศฮังการีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1924

ฮังการีเข้าร่วม Olympic ฤดูหนาวเกมกัน 1 ครั้ง ศ.1924 อนคนเดียวที่หาคนทดแทนนี้ประเทศฝรั่งเศสในตอนกลางวัน,องเดือนมกราคม 25-5 เดือนกุมภาพันธ์ ศ.2467 ส่ง athletes ต้องแข่งขันทั้ง 4 คนรแข่งขัน 2 ประเภทกีฬา

                                               

ประเทศเฮติในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010

เฮติแข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอน 1. ศ.2010 ในมุม(หน่วยเป็นองศา):14 ระหว่างที่ 26 เดือนสิงหาคม ศ.2553 งระดับชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของเฮติที่เคยเจอกันตอนที่อยู่ส่ง athletes นต้องแข่งในจำนวนรวม ...

                                               

ประเทศเฮติในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

เฮติแข่งขันในหูเปิดตาให้กับเด็กๆและเยาวชนให้ Olympic เกมหน้าร้อนปีที่แล้ว 2 ต่อได้. ศ.2018 ใน world. kgm,อาร์เจนตินา,ในตอนกลางวันจากกอง 6 ต้อง 18 ตุลาคม ศ.2561 ชาติ Olympic คณะกรรมการของงานของเฮติที่เคยเจอกันตอนที่อยู่ส่ง athletes นต้องแข่งในจำนว ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →